Goed Nieuws Stichting Hersenschudding gaat (waarschijnlijk) door!

2 dec

Goed Nieuws Stichting Hersenschudding gaat (waarschijnlijk) door!!!!

Tot voor kort stond op deze plaats het bericht dat de Stichting Hersenschudding per 1 maart 2024 zou ophouden te bestaan. Er leek geen andere optie meer te zijn.

Maar ineens ziet de toekomst er heel anders uit. We zijn in gesprek met een patienten-organisatie die niet alleen het bestuur van de stichting wil overnemen, maar die ook ambitieuze plannen heeft om onze stichting te laten groeien en het ‘aanbod’ aanzienlijk uit te breiden. De organisatie heeft de nodige menskracht beschikbaar, wil zich bovendien door goed bekendstaande partijen laten bijstaan.

Er zijn al verschillende gesprekken met beide besturen en adviseurs geweest. Woensdag 6 december is er een gesprek met onze vrijwilligers en een vertegenwoordiger van het mogelijke nieuwe bestuur.

Tot zo ver staat iedereen positief ten opzicht van de plannen. En de bedoeling is dat we op 1 januari aanstaande al een nieuwe start met het nieuwe bestuur kunnen maken.

Voor die tijd zullen we jullie, onze achterban, natuurlijk nog uitgebreid informeren. Maar dit lijkt super goed nieuws!