Postcommotioneel syndroom (PCS)

Een hersenschudding gaat meestal zonder complicaties over en het herstel duurt meestal niet langer dan een paar dagen of weken. Een meerderheid herstelt goed, maar een op de drie patiënten lukt het een half jaar later nog niet om weer te werken of studeren zoals voorheen. Zij hebben hoofdpijn, concentratieproblemen en zijn constant moe.

Helaas zijn in sommige gevallen de klachten van de hersenschudding er na maanden en/of jaren. Blijven klachten langer aanhouden dan drie maanden dan wordt het meestal geen hersenschudding meer genoemd, maar postcommotioneel syndroom.

Onderzoek wijst uit dat de meeste van deze problemen niet langer aanhouden dan 3 tot 6 maanden. 15% van deze mensen die problemen overhoudt, blijft echter cognitieve problemen houden bovenop somatische klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid en duizeligheid. Deze klachten kunnen maanden en zelfs jaren aanhouden.   (Kennisplein gehandicapten sector)

Postcommotionele ‘symptomen’

Een nieuwe ’trend’ in de medische wereld is de verschuiving van het syndroom naar symptomen. De term Postcommotioneel syndroom wordt gebruikt om symptomen van licht traumatisch hersenletsel of hersenschudding te diagnosticeren, die na drie maanden nog aanhouden. Sommige doktoren gebruiken de term al naar één maand of twee maanden. Helaas is daar geen eenduidigheid over.

Inmiddels gebruiken de Canadese en Amerikaanse medische wereld twee nieuwe termen:

  • ‘Prolonged Concussion Symptoms’ = ‘Langdurige hersenschudding symptomen’
  • ‘Persistent Concussion Symptoms’ = ‘Aanhoudende hersenschudding symptomen’

De term “syndroom” werd door de medische gemeenschap gezien als een term die verwijst naar een chronische fase of als een soort vergaarbak van klachten. Deze nieuwe taal erkent dat het eindpunt niet vaststaat en dat de ervaring van klachten (symptomen) kan variëren. Er is altijd hoop en nieuwe therapieën in de pijplijn. Deze verandering begon rond de richtlijnen van Berlijn in 2017 en kreeg steeds meer grip. Deze verandering in taal is slechts een verandering in taal.

met dank aan Katherine Price Sloan Snedaker van Pink Concussions

Lees meer..

Hoewel een licht traumatisch hersenletsel in het algemeen wordt gezien als een goedaardig letsel dat resulteert in een restloos herstel, wordt het klinisch beeld dat bekendstaat als post-commotioneel syndroom nog altijd slecht begrepen. Recente neuropsychologische onderzoeken wijzen uit dat ook in afwezigheid van subjectieve cognitieve klachten er aanwijzingen zijn voor lichte cognitieve stoornissen. Het licht traumatisch hersenletsel zou daarmee wel eens minder onschuldig kunnen zijn dan altijd werd aangenomen.