Lotgenoten

Op de onderstaande pagina’s vind je allerlei informatie en praktische tips op allerlei gebieden voor lotgenoten of familie, vrienden en mantelzorgers van mensen met een hersenschudding.

Herstelverhalen

Lees hier verhalen van mensen die, ondanks hun postcommotioneel syndroom, zijn hersteld.

Contact met lotgenoten 

Lees hier over alle mogelijkheden om in contact te komen met lotgenoten. Dit kan zowel in levende lijve als via online communities.

Blogs

Lees hier welke blogs er zijn van lotgenoten over hun hersenschudding.

Boekentips

Lees hier welke boeken interessant kunnen zijn bij een hersenschudding.

Hulp met instanties 

Lees hier tips over waar je terecht kunt bij (problemen met) instanties.

Kinderen & Jongeren

Lees hier tips over het thema kinderen en jongeren met een hersenschudding.

Sport 

Lees hier tips over het thema sport.

Werk

Lees hier tips over het thema werk.

Stichting Hersenschudding wil graag informatie, kennis en ervaringen delen en verbinden van mensen met een hersenschudding, zodat deze mensen zich vooral kunnen focussen op herstel en niet opnieuw het wiel uit hoeven vinden.

Maar ook voor professionals in de zorg en onderzoekers geeft het een kijkje in de ervaringen en het leven van mensen met een hersenschudding.

Stichting Hersenschudding wil door het delen van informatie deze werelden met elkaar verbinden zodat ze van elkaar kunnen leren. Deze kennis is veelal versnipperd. Als een platform voor verbinding verzamelt Stichting Hersenschudding (relevante) informatie op deze website en verspreidt deze vervolgens via haar social media.