Verdere behandeling

Een klap of stoot tegen het hoofd, een hersenschudding, wat nu?

Eerste opvang na een klap of stoot

Net een hersenschudding opgelopen of is dit enkele dagen of weken geleden? Lees dan hier meer informatie over wat te doen.

Verdere behandeling

Op deze pagina vind je informatie over verdere behandeling als de klachten aanhouden, hoe de zorg in Nederland is ingericht en overzichten van alle mogelijke artsen en behandelaars als je klachten blijft houden. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de gelinkte website (indien aanwezig) van het betreffende specialisme. Schakel voor medisch advies altijd een (huis)arts in! 

Artsen werken volgens de richtlijn Behandeling van licht traumatisch hersenletsel van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Informatie over kosten en vergoeding van alle genoemde zorg kun je opvragen bij de behandelaar en je zorgverzekeraar. Ook websites als Independer, Consumentenbond en Zorgwijzer kun je hiervoor gebruiken.

1e lijns zorg

Eerstelijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is voor de patiënt. De patiënt heeft geen verwijzing nodig om naar deze behandelaars te gaan. Wel kan het raadzaam zijn toch een verwijzing bij de huisarts te halen in verband met betere diagnose, behandeling, en/of vergoeding. Raadpleeg de huisarts en/of zorgverzekering voor advies hierover.

De volgende artsen, behandelaars en behandelingen vallen onder eerstelijnszorg:

Behandelaar/ BehandelingOmschrijvingMeer informatie
HuisartsDe huisarts is het eerste en centrale aanspreekpunt voor je gezondheidthuisarts.nl en huisarts.nl
ApothekerBij de apotheek kun je (voorgeschreven) medicijnen krijgenapotheek.nl
Dry needlingBehandelmethode van myofasciale problematiek. Wordt uitgevoerd door een hiervoor gecertificeerde fysiotherapeut en toegepast bij pijnlijke stijve spieren als gevolg van triggerpointsdryneedling.nl
ErgotherapeutStelt je in staat om je dagelijkse activiteiten te doen met je beperkingen en leert je om te gaan met je beperkingen. Een ergotherapeut kan je helpen met kijken of er aanpassingen nodig zijn in je woning. Een ergotherapeut kan je ook adviseren over je dagindeling bij beperkte energie en je adviseren over wanneer en hoe activiteiten weer op te bouwen. Sommige ergotherapeuten zijn tevens SI therapeut (zie hieronder).ergotherapie.nl
FysiotherapeutVoor klachten aan het bewegingsapparaatdefysiotherapeut.com
Manueel therapeutDeze kijkt naar de totale bewegingsketen en behandelt deze in relatie tot de klachtwww.manueletherapie.nl of Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
OpticienAanspreekpunt voor klachten met het zichtoptiek.nl of opticien-info.nl
PrismabrilEen prismabril wordt door sommige gespecialiseerde opticiens/optometristen voorgeschreven wanneer er sprake is van fixatie disparatie (verstoring van de samenwerking van de ogen). Een prismabril ziet eruit als een gewone bril maar heeft speciale prismaglazen. De aanpak verschilt per behandelaar. De werking hiervan is niet wetenschappelijk bewezen en valt vaak niet onder de vergoeding van een zorgverzekering. Bijvoorbeeld van Els optiek of neurovisueelcentrum.be
PsycholoogBehandelt psychische problemen. Psychologen hebben vaak verschillende specialisaties en werkveldenallepsychologen.nl/
Psychosomatisch fysiotherapeutDeze kijkt naar klachten van de houding en bewegingsapparaat bij langdurige klachten, onverklaarde klachten en psychische klachten en kijkt naar lichamelijke en geestelijke aspectenNederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Sensorische integratie (SI) therapeutSensorische informatieverwerking betekent het verwerken van ‘zintuiglijke’ prikkels: horen, proeven, ruiken, voelen, zien, evenwicht. Als er stoornissen in deze verwerking of de reactie hierop met bewegingen dan veroorzaakt dit problemen. nssi.nl of sensomotorische-integratie.nl
TandartsHet aanspreekpunt voor klachten over het gebittandarts.nl
Orofaciaal fysiotherapeutGespecialiseerde fysio bij klachten in het hoofd-, hals en kaakgebied. Na letsel kunnen daar problemen resteren, die goed te behandelen zijn.nvof.kngf.nl

2e lijns zorg

Tweedelijnszorg is zorg waarvoor een verwijzing nodig is. De hulp is meestal ambulant, wat betekent dat de patiënt niet wordt opgenomen in een instelling maar langsgaat voor behandeling.

SpecialistenOmschrijvingMeer informatie
KNO artsDe KNO arts behandelt aandoeningen aan keel, neus en oren en het hoofd halsgebied. kno.nl/ of kno-artsen.nl/
NeuroloogDe neuroloog is een arts die gespecialiseerd is in ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spierenneurologie.nl
NeuropsycholoogNeuropsychologie is het onderdeel van de psychologie bestudeert de relatie tussen het (dis)functioneren van de hersenen en het gedrag. Bij een hersenschudding of PCS kan de neuropsycholoog een neuropsychologisch onderzoek (NPO, zie hieronder) afnemen.neuropsychologie.nl
Neuro Psychologisch Onderzoek (NPO)Wordt toegepast om het functioneren van de hersenen te meten. Verschillende testen meten de werking van verschillende delen van de hersenen. De lengte en inhoud van het onderzoek verschilt per behandelaar.
OogartsDe oogarts diagnosticeert en behandelt aandoeningen aan het oog, visuele systeem, de oogkas, oogleden en traanwegen. Hij/zij stelt een behandelplan vast en voert dit ook uit. Hieronder vallen alle noodzakelijke medicamenteuze en (laser-)chirurgische handelingen. De oogarts kan samenwerken met de huisarts en andere specialisten. oogheelkunde.org/
OptometristEen optometrist kijkt of er afwijkingen of ziektes zijn aan het oog, verricht oogmetingen en kan brillen en contactlenzen aanmeten. In vergelijking tot een opticien is een optometrist hoger en breder opgeleid. Indien nodig schakelt de optometrist de hulp van de oogarts of huisarts in.optometrie.nl of optometrie.com
OrthoptistOrthoptie betekent goed en rechtzien. Een orthoptist diagnosticeert en behandelt stoornissen in de stand, beweging en samenwerking van de ogen en de verwerking van de beelden door de hersenen.orthoptisten.info
PsychiaterDe psychiater is de medisch specialist die zich richt op diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, functieherstel en preventie van psychiatrische aandoeningen. De psychiatrie typeert zich door een brede bio-psycho-sociale benadering.nvvp.net

Revalidatiecentra

Indien sprake is van benodigde zorg op meerdere aandachtsgebieden, dan kan een patiënt verwezen worden naar een revalidatiecentrum voor een multidisciplinaire behandeling. Dit kan ambulant (dus op afspraak), of met opname in een revalidatiecentrum.

Zie de sociale kaart voor een overzicht van revalidatiecentra / mogelijkheden (de rode merktekens).

Er zijn diverse vormen/ mogelijke onderdelen van revalidatie:

  • Arbeidsrevalidatie
  • Cognitieve revalidatie
  • Ergotherapie
  • Sportrevalidatie
  • Sensorische integratie therapie
   • Vestibulaire revalidatie
   • Fysiotherapie
   • Psycholoog
   • Maatschappelijk werk
  • Etc.

3e lijns zorg

Derdelijnszorg is alle zorg waarbij een patiënt wordt opgenomen in een instelling, bijvoorbeeld een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Voor de diverse vormen van revalidatie zie het overzicht bij 2e lijns zorg. 

Zie de rode merktekens op de sociale kaart voor een overzicht van revalidatiecentra / mogelijkheden.

Alternatieve geneeswijzen

  • Acupunctuur
  • Orthomanueel arts / orthomanuele geneeskunde
  • Osteopathie
  • Craniosacraal therapie
  • Functionele neurologie (Chiropractie)

Een groot deel van het werk van chiropractors bestaat uit manipulatie van het ruggenmerg. Hiervan is bewezen dat het bij neuromusculaire aandoeningen die gerelateerd zijn aan neurologische aandoeningen goed werkt. Een onderdeel van de chiropractie dat steeds meer opkomt is Functionele Neurologie (FN). Deze behandeling is gebaseerd op de aanname dat er bij veel ziektes functionele laesies in het brein aanwezig zijn. Deze lijken een beetje op laesies die je bijvoorbeeld ziet na een beroerte, met als verschil dat de functionele laesies reversibel zijn. Deze laesies zijn echter niet zichtbaar op scans en daarom is deze theorie moeilijk te verifiëren.

De indicaties waar FN voor gebruikt wordt zijn neuromusculaire aandoeningen, traumatisch hersenletsel, neurologische aandoeningen, psychiatrische aandoeningen en verschillende neurologische symptomen. Er zijn ook aanwijzingen dat FN ook voor andere groepen goed kan werken, maar hier is weinig onderzoek naar gedaan.

Een behandeling om de klachten, die komen van de laesies, te verminderen kan bestaan uit manuele therapie, maar ook uit het toedienen van sensorische, motorisch of cognitieve stimuli. Dit zorgt voor het activeren van neuroplasticiteit, waardoor het metabolisme van de laesies weer zo optimaal mogelijk wordt. Hierdoor verminderen de klachten en kan de patiënt weer beter functioneren (bron naar wetenschappelijk onderzoek).

Overige behandelingen

 • Massage
 • Verzwaringsdeken tegen overprikkeling

Deze pagina is nog in ontwikkeling. Mocht u tips, onvolledigheden of onjuistheden hebben mail ons dan op info@stichtinghersenschudding.nl.