Missie

Onze missie is herkenning en erkenning van een hersenschudding – met het daarbij horende postcommotioneel syndroom – te bevorderen en de positie van mensen met een hersenschudding of postcommotioneel syndroom te verbeteren, zowel nationaal als internationaal.

Lees ook onze visie.