Revalidatie buitenland

Een belangrijke stap om de positie van mensen met (langdurige klachten na) een hersenschudding/ PCS/ licht traumatisch hersenletsel (LTHL) in Nederland te verbeteren, is om meer inzicht te krijgen in het huidige aanbod van revalidatiemogelijkheden bij langdurige klachten na een hersenschudding/ PCS/ LTHL.

Op deze pagina wil Stichting Hersenschudding daarom de revalidatiemogelijkheden in het buitenland in kaart brengen zodat deze informatie makkelijk toegankelijk en overzichtelijk is voor patiënten, professionals, verwijzers en andere belangstellenden.

In Nederland zijn ook veel revalidatiecentra. Check de sociale kaart voor alle behandelingen in Nederland en België.

Revalidatiecentra – Europa

Revalidatiecentra – Verenigde Staten

De afgelopen maanden heeft Stichting Hersenschudding veel vragen binnen gekregen over Cognitive FX en is er veel media aandacht voor geweest. Op deze speciale pagina hebben we alle informatie verzameld die bij ons bekend is over Cognitive FX en die openbaar is of met toestemming openbaar gemaakt mag worden. Deze pagina wordt aangevuld als er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Deze pagina zal geüpdatet worden indien er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen. Mocht u aanvullingen, tips, onvolledigheden of onjuistheden hebben mail ons dan op info@stichtinghersenschudding.nl.

Disclaimer:

  • Aan deze informatie kan geen rechten ontleend worden. Overleg altijd eerst met uw behandelend arts of een behandeling voor u persoonlijk geschikt is.
  • De effectiviteit van een behandeling kan (nog) niet bewezen zijn, informeert u daarom eerst bij uw behandelend arts.
  • Behandelingen in het buitenland kunnen (flinke) kosten met zich meebrengen, die niet altijd door de verzekering vergoed worden. Informeer daarom eerst bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
  • De informatie die op deze pagina staat kan inmiddels weer verouderd zijn, informeer daarom altijd direct bij de aanbieder voor actuele informatie. Stichting Hersenschudding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie.