Kinderen & Jongeren

Per jaar lopen zo’n 12.000 kinderen en 7000 jongeren hersenletsel op. De oorzaak is meestal een harde klap tegen het hoofd door een ongeval of mishandeling (nu.nl).
 
Bewustzijn bij kinderen en jongeren
 

Hoe beoordeel je het bewustzijn van een kind na een ongeval? Schakel altijd eerst een (kinder)arts in! Vooral bij jonge kinderen is dit lastig te beoordelen, omdat ze nog niet altijd kunnen aangeven of ze geheugen-of bewustzijnsverlies hebben gehad. Lees op deze pagina van www.mijnkinderarts.nl meer informatie.

Leefregels kind na hersenschudding

Zodra u als ouder bij de arts bent geweest en er is bij uw kind een hersenschudding vastgesteld, is het fijn om te weten waar u rekening mee moet houden als uw kind weer naar huis mag. Lees hier de leefregels na hersenschudding van het Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus UMC Rotterdam).

Marsh Königs presenteerde in december 2016 zijn promotie onderzoek waaruit blijkt dat de gevolgen van licht traumatisch hersenletsel bij kinderen wordt onderschat. 


Kind en Sport

Speciaal voor medische professionals is er een Child SCAT 3 ontwikkeld. SCAT staat voor ‘Sport Concusison Assesment Tool’ en is geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Vanaf 13 jaar en ouder kan de SCAT 3 gebruikt worden, deze is ook beschikbaar voor volwassenen.

De SCAT wordt om de 5 jaar ontwikkeld door medische specialisten en onderzoekers wereldwijd.

Wanneer kinderen na sporten een hersenschudding oplopen, moeten ze rust houden tot de symptomen wegblijven” Lees hier het volledige artikel over kinderen en hersenschudding na sport. Zie ook de sportpagina op deze website met tips.

Dit in tegenstelling tot licht bewegen (dus niet sporten) ‘licht bewegen na hersenschudding kind beter dan rust’.


Kind en School

  • NAH op school (voor professionals, docenten)
  • Mocht je kind of jij als jongere langdurig last houden van een hersenschudding, dan is er een voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen in het kader van passend onderwijs een beroep doen op deze voorziening, die wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.

Links