Symptomen

Bewustzijnsverlies

Bij een hersenschudding, ook wel licht traumatisch hersenletsel genoemd, treedt vaak een kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Het bewustzijnsverlies kan variëren van enkele seconden tot maximaal vijftien minuten.

Moet je buiten bewustzijn zijn geweest om een hersenschudding te hebben? Het antwoord is volgens de neurologie vereniging nederland ja. Echter zijn er alleen ook artikelen die daar anders naar kijken. Dit is één van de redenen dat Stichting Hersenschudding is opgericht. Er is geen eenduidigheid.

Vanuit neurologie spreekt men alleen van een hersenschudding als er een mate van bewusteloosheid (GCS) of PTA (geheugenverliestijd) is geweest. Anders noemen ze het hoofdletsel.

In 2016 is het wereldwijde congres “The 5th international conference on concussion in sport” geweest. Lees ons nieuwsbericht uit 2017 over de inhoud en conclusies uit deze conferentie en de daaruit ontstane Consensus statement on concussion in sport. Deze statement is opgesteld door alle wetenschappelijke specialisten wereldwijd op hersenschudding en sport gebied. Hierin staat dat je niet persé knock-out hoeft te gaan om een sportgerelateerde hersenschudding te hebben.

Andere symptomen

Andere symptomen verschillen per patiënt in ernst en zijn afhankelijk van de situatie. Voorbeelden van symptomen van een hersenschudding zijn bijvoorbeeld een tijdelijk verstoord geheugen (tot maximaal 24 uur) en hoofdpijn. Andere symptomen kunnen zijn slaperigheid, wazig zien, duizeligheid, misselijkheid en braken. Deze symptomen hoeven niet allemaal bij elke patiënt op te treden. Deze symptomen kunnen nog in de eerste 24 uur na het ongeval optreden (bron: Hersenstichting)

Hieronder vind je een overzicht van veel voorkomende klachten:

FysiekCognitiefEmotioneel
HoofdpijnConcentratieproblemenPrikkelbaarheid
DuizeligheidAandachtsproblemenLabiel
MisselijkheidLeerproblemenVerdrietig
VermoeidheidTrager reactievermogenAngstiger
GeluidsgevoeligheidGeheugenproblemenverminderde zin in seks
LichtgevoeligheidGedragsveranderingen
Visuele stoornissen
Slaapproblemen

Vermoeidheid

Duizeligheid en evenwichtstoornissen

  • Stichting Hoormij heeft een helder overzicht gemaakt van de verschillende evenwichtstoornissen die voorkomen

Visuele stoornissen

Pijnklachten

Veel mensen ervaren veel pijnklachten sinds de hersenschudding. Pijnlijke spieren, klachten bij het draaien van de nek, hoofdpijn, etc. De Retrain Pain Foundation heeft gratis tips voor mensen met pijnklachten kort en bondig vermeld op hun website.

Prikkelverwerking

Overprikkeling is een verzamelwoord voor zintuiglijke overprikkeling die veel mensen ondervinden na een hersenschudding. Mensen kunnen dan overgevoelig zijn voor

  • licht
  • geluid
  • smaak
  • tast
  • geur
  • evenwicht
  • beweging (propriocepsis)

Een niet adequate prikkelverwerking komt bij veel verschillende aandoeningen voor, zoals autisme. Veel mensen die last hebben van een hersenschudding, kunnen zich vinden in de ervaring van het jongetje met autisme uit dit filmpje. (Let op! Intens prikkelend filmpje)

Naast autisme ervaren ook mensen met een burn-out, cerebrale parese, functionele neurologische stoornis, niet-aangeboren hersenletsel, en talloze andere aandoeningen ook dagelijkse hinder van overprikkeling.

In het Engels wordt overprikkeling flooding of overstimulation genoemd.

Stichting Hersenletsel-uitleg heeft een project opgezet om meer aandacht te creëren voor overprikkeling in Nederland.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Posttraumatische stressstoornis of PTSS is een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van schokkende, traumatische ervaringen (bron: Hersenstichting)

Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als je tijdens een auto ongeluk een hersenschudding oploopt. Ook in het leger is er extra aandacht voor PTSS en hersenschudding. De klachten zijn vaak moeilijk te onderscheiden. Lees hierover meer in dit artikel.