Hersenschudding

Op de onderstaande pagina’s vind je alle algemene informatie over een hersenschudding of postcommotioneel syndroom (PCS).

Wat is het?

Lees hier wat een hersenschudding precies is en mogelijke termen die ervoor gebruikt worden.

Symptomen

Lees hier over de mogelijke symptomen van een hersenschudding.

Behandeling

Lees hier over alle mogelijke vormen van behandeling voor een hersenschudding.

Lees hier de Zorgstandaard over welke zorg je mag verwachten bij licht traumatisch hersenletsel.

Lees hier over de revalidatie mogelijkheden na een hersenschudding.

Prognose

Lees hier over de prognose van een hersenschudding.

Postcommotioneel syndroom (PCS)

Lees hier over wat postcommotioneel syndroom precies inhoudt.