Richtlijnen

Richtlijnen

Er zijn een aantal richtlijnen van toepassing bij een hersenschudding. Richtlijnen zijn vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en landelijk geldend en bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming.

Zorgstandaard

Een hersenschudding valt onder licht traumatisch hersenletsel (ook wel hoofdletsel genoemd). Wat mag iemand redelijkerwijs als zorg verwachten in Nederland bij licht traumatisch hersenletsel? De Hersenstichting ontwikkelde hiervoor de Zorgstandaard. Hieronder vind je de zorgstandaarden:

Sport