Help mee!

Steun Stichting Hersenschudding!

Sinds 3 oktober 2019 is Stichting Hersenschudding officieel aangesteld door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor meer informatie over donaties naar een ANBI Stichting, kijk op de link van de Belastingdienst. 

Stichting Hersenschudding zet zich in voor meer duidelijkheid over diagnose, ziektebeeld, behandeling en prognose van mensen met een hersenschudding of postcommotioneel syndroom.

Zowel onder artsen, hulpverleners, verzekeraars, wetenschappers, overheid en andere belanghebbenden partijen, maar ook bij de bevolking in het algemeen en in het bijzonder bij patiënten en hun omgeving.

Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig!

U kunt donateur worden van Stichting Hersenschudding op verschillende manieren:

 • Door het onderstaande formulier in te vullen. Uw eenmalige of periodieke donatie wordt dan direct overgeboekt via iDEAL.
 • Wilt u liever een handmatige overboeking doen? Leest u dan verder onder het donatieformulier.
 • Door lid te worden van de Vriendenloterij en Stichting Hersenschudding als goed doel te kiezen (zie verderop).
 • U kunt online collecteren voor de Hersenstichting in de week van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari 2021. Als u zich via onze website aanmeldt (dus niet via de website van de Hersenstichting!) gaat 1/3e van de opbrengst naar Stichting Hersenschudding (zie verderop).

Donatieformulier

Hoe vaak wilt u doneren?

Kies hieronder eenmalige donatie, maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks. 

Bedrag

Handmatige overschrijving

U kunt uw donatie ook via een handmatige overschrijving doen. U kunt uw donatie overmaken naar IBAN rekeningnummer NL94 INGB 0007 5810 12 ten name van Stichting Hersenschudding te Utrecht. Zou u in de omschrijving van uw overboeking “donatie, uw naam, e-mailadres” kunnen vermelden?

Vriendenloterij

Word lid van de Vriendenloterij en speel mee voor mooie prijzen! U kunt Stichting Hersenschudding als goed doel kiezen, dit betekent dat de helft van de lotprijs direct naar Stichting Hersenschudding gaat. Zie https://stichtinghersenschudding.nl/vriendenloterij/ voor alle informatie en aanmelden.

Waarvoor gebruiken we uw donatie?

Stichting Hersenschudding heeft geld nodig om de volgende plannen te realiseren:

 • Het onderhouden en updaten van het kennis-en informatieplatform www.stichtinghersenschudding.nl en al haar social media.
 • Inventarisatie naar succesvolle behandelingsmogelijkheden en ontwikkelingen in Nederland en buitenland.
 • Deelname aan (inter)nationale congressen om de nieuwste inzichten te kunnen verspreiden onder de achterban en zelf ook kennis te verspreiden
 • 1e Hersenschudding Congres (NHC) in 2021, een terugkerend congres met de nieuwste ontwikkelingen en sprekers over de stand van de internationale wetenschap, regelgeving, etcetera.
 • Oprichting Hersenschudding Expertise centrum, hét expertisecentrum in Nederland waar onderzoek wordt gedaan, opleidingen gegeven worden en patiënten met (langdurige) hersenschudding terecht kunnen voor de bewezen beste multidisciplinaire behandeling die hen van hun klachten afhelpt.
 • Educatie projecten licht traumatisch hersenletsel voor onderwijs, werk, lotgenoten, mantelzorgers, specialisten, behandelaars, etc.

Daarnaast hebben wij terugkerende onkosten voor:

 • Betrokkenheid bij onderzoek naar optimaliseren van hulp voor patiënten
 • Educatie, trainingen, afspraken en andere events (toegangs-, reis- en verblijfkosten),
 • Deze website (kennis, hosting en beveiliging).

Wij hopen op uw steun om al onze plannen te realiseren!

Sinds 3 oktober 2019 heeft Stichting Hersenschudding een officiële ANBI-status.

De ANBI-status zorgt ervoor dat giften fiscaal aftrekbaar zijn als u aan uw drempelbedrag komt. Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over schenken, het huidige drempelbedrag en belastingvoordeel. Wilt u op dit moment reeds een schenking doen boven het drempelbedrag neemt u dan contact met ons op!