UWV

Samen werken we aan betere arbeidsparticipatie van mensen met hersenletsel.

Vanuit de ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligers van Stichting Hersenschudding en de mensen met langdurige klachten na een hersenschudding in onze Facebookgroepen, horen we veel problemen die mensen ervaren bij het UWV. Langdurige klachten worden niet erkend en mensen krijgen te horen:

  • Je hersenschudding had al ‘over moeten zijn’
  • Na zes maanden heb je geen postcommotioneel syndroom meer
  • Je kan niet aantonen dat je die klachten hebt
  • Je kan geen klachten hebben na zo’n lange tijd
  • Je klachten zijn psychisch
  • Je neuroloog kan niets vinden op de scan
  • Uit je neuropsychologisch onderzoek blijkt niet dat je een cognitieve stoornis hebt
  • Etc.

Terwijl veel mensen uit onze doelgroep invaliderende klachten ervaren. Het komt vaak voor dat medewerkers van UWV, die betrokken zijn bij de beoordeling en begeleiding van mensen in de ziektewet, onvoldoende kennis hebben van hersenletsel en de gevolgen daarvan op de arbeidssituatie.

Gelukkig is er een Richtlijn Niet Aangeboren Hersenletsel ontwikkeld voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen in 2017.

Helaas heeft dit nog niet tot veel verandering geleid.

Ook is er nog onvoldoende verandering in de kennis over en de erkenning van de invaliderende klachten van een hersenschudding, licht traumatisch hersenletsel en postcommotioneel syndroom, postcommotionele symptomen.

Stichting Hersenschudding zet zich specifiek in voor deze doelgroep, omdat de groep van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) een hele grote groep is met veel verschillende diagnoses.

Samen met andere partijen schreven wij een dringende notitie voor het UWV om de arbeidsparticipatie van mensen met NAH te verbeteren: notitie arbeidsparticipatie voor mensen met NAH te verbeteren

Het doel is om specifiek voor onze doelgroep nog een aparte notitie te schrijven met dezelfde partijen.

Deze pagina wordt regelmatig met informatie bijgewerkt. Voor vragen en opmerkingen kan je mailen naar info@stichtinghersenschudding.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *