Wat is het?

aKiPvPl

Wat is een hersenschudding?

Dr. Giza demonstreert de impact van een klap tegen het hoofd aan de hand van een modelbrein. De ‘jelly pudding’ is een realistisch voorbeeld van hoe de hersenen daadwerkelijk bij een klap tegen het hoofd heen en weer kunnen deinen in de vloeistof (bron).

“Licht traumatisch hersenletsel, oftewel een hersenschudding, is het gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd. Hierbij worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud” (website Hersenstichting). Lees meer over een hersenschudding in de folder “Herstellen na een hersenschudding” van de Hersenstichting.

“Een hersenschudding is een kort bewustzijnsverlies na een hoofdletsel zonder blijvende neurologische functiestoornissen” (website Merck Medisch Handboek).

“Een hersenschudding is een ‘lichte’ vorm van hersenletsel , na een stoot tegen het hoofd of na een val, waarbij de hersenen echt heen en weer worden geschud.(…) Een korte bewusteloosheid gaat met een hersenschudding gepaard, hoewel de jongste inzichten aangeven dat er niet altijd bewusteloosheid aanwezig is” (website Hersenletsel-uitleg).

Een hersenschudding valt onder licht traumatisch hersenletsel en gaat in veel gevallen vanzelf weer over. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 21.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met een diagnose traumatisch hersenletsel.

Het werkelijke aantal mensen dat traumatisch hersenletsel oploopt, ligt echter naar schatting veel hoger, zo rond de 85.000. Mensen die niet in het ziekenhuis worden opgenomen, worden namelijk niet geregistreerd. Het merendeel gaat dus alleen naar de huisarts of de Spoedeisende hulp, of zoekt zelfs helemaal geen hulp.

Bij 80-85% van deze mensen gaat het om licht traumatisch hersenletsel, een hersenschudding. Dit overkomt jaarlijks meer dan 7.000 jonge kinderen. Met name bij kinderen is het vaak moeilijk de symptomen van een hersenschudding te herkennen (Hersenstichting.nl).

Een kwart van de mensen die een hersenschudding oploopt, houdt langer last van klachten (UMCG).

Frequently Asked Questions (FAQ)

 • Welke symptomen passen bij een hersenschudding?
 • Moet je bewusteloos zijn geweest bij een hersenschudding?
 • Wat is de prognose van een hersenschudding?
 • Welke behandelingen zijn er mogelijk voor een hersenschudding?
 • Wat is postcommotioneel syndroom (PCS)?

Mogelijke termen

Er zijn diverse termen die gebruikt worden om een hersenschudding aan te duiden of aan te geven waar het onder valt, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is er veel overlap met andere aandoeningen zoals bij PCS en PTSS, als ook whiplash:

 • commotio cerebri
 • concussion
 • hoofdtrauma
 • hoofdletsel
 • whiplash
 • licht traumatisch hersenletsel ( LTHL )
 • licht traumatisch schedel-, hersenletsel
 • mild traumatisch hersenletsel
 • licht schedelhersenletsel
 • NAH ( niet-aangeboren hersenletsel )
 • mild traumatic brain injury ( MTBI )
 • postcommotioneel syndroom
 • posttraumatische hoofdpijn
 • post concussion syndrome
 • post concussive syndrome
 • post concussive complaints syndrome
 • prolonged concussion symptomen
 • posttraumatische stressstoornis
 • SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten)