Wie zijn wij

Bestuur

Herma Hulst – Voorzitter
Men kent mij vooral als wervelende inspiratiekracht. Helaas moet deze wervelwind tegenwoordig flink op de rem moet trappen. Want, na een botsing eind 2018 met een beschonken brokkenpiloot wilde mijn hoofd niet goed meer opknappen. En daar sta je dan na een decennialange internationale carrière als hoofd communicatie, trainer en dagvoorzitter, onmachtig om de draad weer op te pakken. Zelfs zingen, toch mijn lust en mijn leven, schoot erbij in. En zo begon een moeizame zoektocht naar haalbaar herstel. Toen ik ook nog eens tegen moeizame muren bij instanties opliep, kreeg ik gelukkig de Stichting Hersenschudding in het vizier. Een warm bad aan informatie en steun! Dus toen de Stichting een nieuwe voorzitter zocht, was voor mij 1 + 1 meteen 3. Ik vind het een eer het stokje van oprichter Jeanne Roeland over te nemen. En kan niet wachten om, samen met iedereen die zich hier keihard voor inzet, nòg beter op de kaart te zetten hoe je verder kunt als een hersenschudding je leven op zijn kop zet.
Ritu Geelhoed – Penningmeester en vicevoorzitter
Als enthousiaste, ambitieuze, hardwerkende jurist en beleidsmedewerker bij het Ministerie voor Veiligheid en Justitie ging ik vijf jaar geleden er even tussen uit. Dacht ik. Maar de val met mijn snowboard resulteerde in een hersenschudding die mij jarenlang uit de roulatie dwong. Hersteltrajecten in binnen- en buitenland hebben gelukkig goed gewerkt: naast mijn fulltime prachtbaan als Project lead Emobility bij de Rabobank kan ik nu zelfs als Vice-voorzitter van de Stichting Hersenschudding aan de slag. Graag zelfs, want ik wil mijn expertise en persoonlijke ervaring inzetten om het onzichtbare woorden geven, zodat wie hetzelfde overkomt op meer informatie, begrip en steun kan rekenen. Om bij te dragen aan een open dialoog over de effectiviteit van verschillende behandelmethoden. En om te zorgen dat er meer erkenning voor deze vaak ingrijpende aandoening komt.
Cornel Tol

Medische adviesraad

  • Edwin Goedhart – Sportarts KNVB


Sinds 3 oktober 2019 is Stichting Hersenschudding officieel aangesteld door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting Hersenschudding

RSIN/Fiscaal nummer:  856800806

KVK-nummer: 67030653

Contactgegevens  

Stichting Hersenschudding

info@stichtinghersenschudding.nl  

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van onze projecten, werkzaamheden en ontwikkelingen? Volg ons dan op social media:

Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

Doelstelling:

Herkenning en erkenning van (de gevolgen van een) hersenschudding – met het daarbij horende postcommotioneel syndroom – te bevorderen en de positie van mensen met een hersenschudding of postcommotioneel syndroom te verbeteren, zowel nationaal als internationaal. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse en internationale organisaties, stakeholders en andere belanghebbenden die hetzelfde doel nastreven en hierbij behulpzaam kunnen zijn;
  • Het verrichten van lobby-activiteiten bij overheidsinstanties en andere stakeholders die van belang of behulpzaam kunnen zijn bij het bereiken van het doel;
  • Het stimuleren van onderzoek naar de aard en de oorzaak van hersenschudding en postcommotioneel syndroom en de therapeutische mogelijkheden daarvan;
  • Het verzamelen en verspreiden van relevante informatie;
  • Het verrichten van alle overige wettige activiteiten die genoemd doel kunnen verwezenlijken

Voor zover dit in het kader van het doel gewenst is, kan de stichting samenwerken met of gebruik maken van andere organisaties die dezelfde of aanverwante doelen nastreven.

Beloningsbeleid  

De bestuurders ontvangen geen beloning van werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meerdere bestuurders vacatiegelden toekennen als beloning, mits niet bovenmatig en mits de hoogte van deze vacatiegelden leidt binnen de normen die de belastingdienst hanteert voor het verkrijgen van de ANBI status. 

Beleidsplan en financiële verantwoording

ANBI Beleidsplan 2019-2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Stichting Hersenschudding

Financieel Rapport 2020 Stichting Hersenschudding

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Stichting Hersenschudding

Financieel Rapport 2019 Stichting Hersenschudding

Activiteiten sinds oprichting 

Activiteiten 2016-2018