Wie zijn wij

Bestuur

Nena van Balen – Voorzitter

Ritu Geelhoed – Penningmeester en vicevoorzitter

Cornel Tol – Secretaris

Medische adviesraad

  • Edwin Goedhart – Sportarts KNVB

Sinds 3 oktober 2019 is Stichting Hersenschudding officieel aangesteld door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting Hersenschudding
RSIN/Fiscaal nummer:  856800806
KVK-nummer: 67030653
Contactgegevens:
Stichting Hersenschudding
info@stichtinghersenschudding.nl  

Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van onze projecten, werkzaamheden en ontwikkelingen? Volg ons dan op social media:

Doelstelling:

Herkenning en erkenning van (de gevolgen van een) hersenschudding – met het daarbij horende postcommotioneel syndroom – te bevorderen en de positie van mensen met een hersenschudding of postcommotioneel syndroom te verbeteren, zowel nationaal als internationaal. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse en internationale organisaties, stakeholders en andere belanghebbenden die hetzelfde doel nastreven en hierbij behulpzaam kunnen zijn;
  • Het verrichten van lobby-activiteiten bij overheidsinstanties en andere stakeholders die van belang of behulpzaam kunnen zijn bij het bereiken van het doel;
  • Het stimuleren van onderzoek naar de aard en de oorzaak van hersenschudding en postcommotioneel syndroom en de therapeutische mogelijkheden daarvan;
  • Het verzamelen en verspreiden van relevante informatie;
  • Het verrichten van alle overige wettige activiteiten die genoemd doel kunnen verwezenlijken

Voor zover dit in het kader van het doel gewenst is, kan de stichting samenwerken met of gebruik maken van andere organisaties die dezelfde of aanverwante doelen nastreven.

Beloningsbeleid  

De bestuurders ontvangen geen beloning van werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meerdere bestuurders vacatiegelden toekennen als beloning, mits niet bovenmatig en mits de hoogte van deze vacatiegelden leidt binnen de normen die de belastingdienst hanteert voor het verkrijgen van de ANBI status. 

Beleidsplan en financiële verantwoording

ANBI Beleidsplan 2019-2021

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 Stichting Hersenschudding

Financieel Rapport 2021 Stichting Hersenschudding

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020 Stichting Hersenschudding

Financieel Rapport 2020 Stichting Hersenschudding

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Stichting Hersenschudding

Financieel Rapport 2019 Stichting Hersenschudding

Activiteiten sinds oprichting 

Activiteiten 2016-2018