Een vergelijking van de ‘onzichtbare gevolgen’ bij een beroerte en mild traumatisch hersenletsel

5 feb

Na beroerte of traumatisch hersenletsel komen emotionele en cognitieve problematiek, ‘de onzichtbare gevolgen’, frequent voor.

Er zijn veel afzonderlijke studies gedaan maar een directe vergelijking van deze patiëntengroepen is nog niet eerder gemaakt.

In de COHERENT-studie, waar vijf Limburgse ziekenhuizen aan hebben deelgenomen, zijn thuiswonende mensen met mild traumatisch hersenletsel en een lichte beroerte tot één jaar na het hersenletsel gevolgd.

Uit dit onderzoek bleek dat in beide groepen de klachten verminderen gedurende de eerste zes maanden en stabiliseren tot 12 maanden na het letsel.

Cognitieve klachten bleken even frequent aanwezig in beide groepen, en boven het niveau van de gezonde populatie.

Ook angstklachten zijn prominenter aanwezig na hersenletsel ten opzichte van mensen zonder hersenletsel.

Angstklachten zijn daarbij ernstiger van aard bij mensen die een beroerte hebben gehad.

Deze informatie kan bijdragen aan een uniforme organisatie van noodzakelijke nazorg gericht op psychosociaal functioneren na hersenletsel.

bron: Expertisecentrum Hersenletsel Limburg

Lees de recent gepubliceerde studie van Daan Verberne, Rudolf Ponds, Mariëlle Kroese, Melloney Wijenberg, Dennis Barten, Raphael Pasmans, Julie Staals en Caroline Heugten Van, hier: https://lnkd.in/euXzy3v