Registratie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

15 dec

De Hersenstichting is verheugd te kunnen melden dat het Zorginstituut Nederland de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor Volwassenen heeft opgenomen in het Register. Met de registratie is een grote stap gerealiseerd in de kwaliteit van de zorg voor patiënten met traumatisch hersenletsel. Lees hier ook de zorgstandaard van de Hersenstichting.