Circa 80 patiëntenorganisaties bieden de Tweede Kamer een petitie aan voor meer invloed

22 feb

Stichting Hersenschudding stemt mee voor verbinding:

Op 21 februari 2017 bood het initiatief PatiëntenPerspectief2021 een petitie aan de Tweede Kamer aan namens ongeveer 5 miljoen mensen met een aandoening. De Kamerleden Leendert de Lange (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA), Henk van Gerven (SP), Vera Bergkamp (D66), Linda Voortman (GroenLinks) en Henk Krol (50PLUS) namen de petitie in ontvangst.

In de petitie staan concrete voorstellen om de positie van patiënten en -organisaties nog beter aan te laten sluiten bij de totstandkoming van nieuw zorgbeleid. De petitie is ondertekend door 79 patiëntenorganisaties die samen ongeveer 5 miljoen mensen met een aandoening vertegenwoordigen. Initiatiefnemers hopen dat de visie en voorstellen een plek krijgen in het debat dat de Tweede Kamer een dag later voert met minister Schippers (VWS) over patiënten- en cliëntenrechten. Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van een aantal patiëntenorganisaties om hun stem te laten horen aan de politiek. Zij willen dat hun ervaringsdeskundigheid een plek krijgt bij de totstandkoming van zorgbeleid. Ondertekenaars zijn onder andere: Stichting Dutch Brain Council, Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK), Oogvereniging en Kind & Ziekenhuis.

Politiek en overheid geven aan de patiënt centraal te willen stellen in het zorgbeleid. PatiëntenPerspectief 2021 biedt een aantal concrete voorstellen aan om daar handen en voeten aan te geven. Deze zijn uiteengezet in het visiedocument. De voorstellen komen voort uit de volgende drie pleidooien: 1. Speel in op de veranderende rol van patiënten(organisaties) in het veranderende zorglandschap. 2. Rust de rol en de financiering van de patiëntenorganisaties beter toe op de huidige tijd. 3. Houd de zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en doelmatig.

Lees hier het PatiëntenPerspectief 2021