Hersenschudding in Sport Conferentie in Berlijn

29 okt

Stichting Hersenschudding was 27 & 28 oktober aanwezig op de 5th International Consensus Conference on Concussion in Sport in Berlijn.

De conferentie had twee doelstellingen:

 1. Het presenteren van ‘evidence-based’ onderzoeken waarbij alle aspecten behandeld worden die bij een hersenschudding voorkomen; definities, management, behandelingen, spelhervatting richtlijnen, preventie en kennis uitwisseling.
 2. Het bereiken van een akkoord onder de deelnemers van de Conferentie en zodoende een document samenstellen die artsen/behandelaars kunnen gebruiken voor de behandeling van een hersenschudding bij zowel de recreatieve – als topsporters.

Tijdens de conferentie zijn een groot aantal posters getoond over de volgende onderwerpen:

 • Definitie hersenschudding
 • Hersenschudding screening ‘langs de lijn’
 • Sport gerelateerde hersenschudding assessment tool (SCAT)
 • Letsel Assessment
 • Geavanceerde/nieuwe test- en behandelmethoden
 • Fysiologisch herstel
 • Spel-, training- en wedstrijdhervatting & aanpassingen
 • Kinderen/Jeugd & hersenschudding
 • Langdurig blijvende klachten na hersenschudding (PCS) & restverschijnselen
 • Risicobeperking

Via deze link vind je samenvattingen van de onderzoeken, waarvan een aantal ook live zijn gepresenteerd door de onderzoekers.

Het uiteindelijke doel van dit hele proces is om een simpele en duidelijke boodschap en middelen te bieden aan artsen/behandelaars over de diagnose en management van de sport gerelateerde hersenschudding. De verwachting is dat in mei 2017 dit gepubliceerd wordt door het comité.

screen-shot-2016-10-29-at-18-58-00

Tijdslijn van het proces