From ‘miserable minority’ to the ‘fortunate few’: the other end of the mild traumatic brain injury spectrum

1 feb

1 op de 10 patiënten met licht traumatisch hersenletsel rapporteren 2 weken na het trauma geen klachten meer. Dit betekent echter niet dat zij ook klachtenvrij blijven: meer dan de helft van de patiënten ontwikkelt binnen een jaar nog wél klachten. Deze patiënten hebben vaker depressieve en angstklachten dan de patiënten die wel klachtenvrij blijven. Daarnaast hebben ze ook een lagere kwaliteit van leven.

Gemiddeld zijn de patiënten die klachtenvrij blijven jonger en hoger opgeleid. De patiënten die later wel klachten kregen, scoorden al hoger op de depressieve en angstklachten binnen 2 weken na het trauma. Dit zou een manier kunnen zijn om te identificeren welke personen een verhoogde kans hebben op het alsnog krijgen van klachten na het hersenletsel.

Voor de volledige Engelse tekst, klik hier.

De Nederlandse samenvatting wordt mogelijk gemaakt door vrijwilliger Jasmijn van Groen.