Postcommotioneel syndroom (PCS)

Een hersenschudding gaat meestal zonder complicaties over en het herstel duurt meestal niet langer dan een paar dagen of weken. Een meerderheid herstelt goed, maar een op de drie patiënten lukt het een half jaar later nog niet om weer te werken of studeren zoals voorheen. Zij hebben hoofdpijn, concentratieproblemen en zijn constant moe.

Helaas zijn in sommige gevallen de klachten van de hersenschudding er na maanden en/of jaren. Blijven klachten langer aanhouden dan drie maanden dan wordt het meestal geen hersenschudding meer genoemd, maar postcommotioneel syndroom.

Onderzoek wijst uit dat de meeste van deze problemen niet langer aanhouden dan 3 tot 6 maanden. 15% van deze mensen die problemen overhoudt, blijft echter cognitieve problemen houden bovenop somatische klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid en duizeligheid. Deze klachten kunnen maanden en zelfs jaren aanhouden.   (Kennisplein gehandicapten sector)

Lees meer..

Abstract: Hoewel een licht traumatisch hersenletsel in het algemeen wordt gezien als een goedaardig letsel dat resulteert in een restloos herstel, wordt het klinisch beeld dat bekendstaat als post-commotioneel syndroom nog altijd slecht begrepen. Recente neuropsychologische onderzoeken wijzen uit dat ook in afwezigheid van subjectieve cognitieve klachten er aanwijzingen zijn voor lichte cognitieve stoornissen. Het licht traumatisch hersenletsel zou daarmee wel eens minder onschuldig kunnen zijn dan altijd werd aangenomen.