Beschermt een helm wel tegen hersenschudding?

21 jul

Hoe goed beschermt een helm je tegen een hersenschudding?

Volgens dit artikel suggereert uitgebreid literatuuronderzoek dat patiënten die een helm droegen tijdens het oplopen van een hersenschudding relatief gezien geen betere klinische uitkomsten en bescherming hadden dan patiënten zonder helm.