Vacature Voorzitter

Stichting Hersenschudding zoekt een Voorzitter. Een warme, inspirerende, netwerkende, professionele persoonlijkheid die hart heeft voor mensen met een hersenschudding. Die in staat is het strategisch beleid uit te zetten voor het kennis-en informatieplatform www.stichtinghersenschudding.nl, de online community en al haar vrijwilligers.

Wie zijn wij? 

Stichting Hersenschudding is in 2016 opgericht door ervaringsdeskundigen en in 2019 is officieel de ANBI status verworven. Onze visie is dat we meer duidelijkheid willen creëren over diagnose, ziektebeeld, behandeling en prognose van mensen met een hersenschudding, al dan niet met langdurige postcommotionele klachten. 

Ons online kennis-en informatieplatform www.stichtinghersenschudding.nl trekt zo’n 5000 bezoekers per maand en circa 1200 mensen zijn lid van onze online community. De meest gehoorde reactie is de verademing en dankbaarheid dat er een plek online is, zowel voor mensen met klachten waar ze een luisterend oor, ervaringen, kennis en informatie en tips vinden, als voor professionals. 

Met een team van dertien vrijwilligers maken we de gevolgen zichtbaar door het verbinden van ervaringen en onderzoek, want een hersenschudding zet je leven op z’n kop. 

Nu zowel het platform en de facebook community zijn opgebouwd, en de zittingstermijn verstrijkt, vindt het huidige bestuur dit het goede moment zelf een stap terug te doen en opvolgers de ruimte te geven om de organisatie verder te laten groeien. 

Het nieuwe bestuur zal de stabiliteit van het platform en de online community optimaliseren en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Er is potentie om de weg naar herstel te versnellen, meer awareness te creëren en het concept sterker op de kaart te zetten.

Wat bieden wij?

Als Voorzitter van Stichting Hersenschudding ben je trekker en boegbeeld van de organisatie in het netwerk dat Stichting Hersenschudding door de jaren heeft opgebouwd.

Met respect voor wat tot nu toe is ontwikkeld qua kernwaarden en cultuur, ben je vanuit gedeelde bevoegdheid verantwoordelijk voor de visie, de strategie en de verdere ontwikkeling.

Je beheert proactief het externe netwerk van professionals en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek, zowel nieuwe als bestaande initiatieven. Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar begrijpbare informatie voor de achterban.

Je realiseert je dat er op vele deuren geklopt moet worden om succes te behalen en gaat niet bij de pakken neerzitten als een deur dicht blijft. Je kunt goed anticiperen en ziet en pakt kansen die zich voordoen.

Als voorzitter ben je inspirator en initiator van het gezamenlijk uit te dragen beleid en motiveren van de vrijwilligers.

En het biedt: 

 • Inspirerend vrijwilligerswerk, binnen een enthousiast en bekwaam team
 • Verantwoordelijk voor strategie en beleid van de stichting
 • Leiden van (online) bestuursvergaderingen 
 • Opmaken jaarverslag ANBI-status
 • Met een betrokken team samen de wereld mooier maken voor mensen met een hersenschudding
 • Een interessante wetenschappelijk onderzoek portefeuille
 • Inspireren en motiveren vrijwilligers
 • Onderhouden contact met externe stakeholders

Wat vragen wij? 

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • (Ervaringsdeskundige) affiniteit met de doelgroep
 • Respect voor verschillende visies op hersenschuddingen en herstel
 • Bestuurlijke en/of managementervaring 
 • Passie voor sociaal-maatschappelijke impact
 • Gemiddelde beschikbaarheid van 2-4 uur per week

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@stichtinghersenschudding.nl o.v.v. Sollicitatie Voorzitter, vóór maandag 1 mei a.s.

Vragen over deze vacature? Mail ons op info@stichtinghersenschudding.nl en we plannen een bel afspraak in. 

Let op! Het gaat om een onbezoldigde functie in het stichtingsbestuur.

Extra informatie is terug te vinden op onze website, zoals het jaarverslag 2019en de jaarrekening 2019.