Visie


Stichting Hersenschudding wil dat er, zowel in Nederland als internationaal, duidelijkheid is over diagnose, ziektebeeld, behandeling en prognose van mensen met een hersenschudding of postcommotioneel syndroom. Zowel onder artsen, hulpverleners, verzekeraars, wetenschappers, overheid en andere belanghebbenden partijen, als ook bij de bevolking in het algemeen en in het bijzonder bij patiënten en hun omgeving.

Stichting Hersenschudding wil hierbij optreden als verbinder, belangenbehartiger en ervaringsdeskundige.

Lees ook onze missie.