Algemeen

Stichting Hersenschudding is een kennis- en informatieplatform voor lotgenoten en professionals.

Waarom Stichting Hersenschudding?

Een hersenschudding gaat in veel gevallen vanzelf weer over. Een kwart van de mensen die een hersenschudding oploopt, houdt langer last van klachten. (UMCG)

Omdat klachten na een (langdurige) hersenschudding (inter)nationaal gezien nog tot veel discussie leiden onder professionals – en een complex syndroom is – resulteert dit vaak in onbegrip en onmacht bij de professional. De patiënt zelf ervaart onmacht en onzekerheid.

Lees ook meer over onze missie en visie.

Bestuur

Voorzitter: Jeanne Roeland

Secretaris: Ellen van Willigenburg

Penningmeester: Jorinde Spook

Kamer van Koophandel

Stichting Hersenschudding is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 67030653.