Donaties

Donaties

Wij ontvangen graag donaties voor de onkosten die wij maken. Op dit moment hebben we nog geen officiële ANBI-status, deze willen wij dit jaar realiseren. Een ANBI-status houdt in dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, als u aan uw drempelbedrag komt. Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over schenken.

Het bankrekeningnummer van Stichting Hersenschudding is: NL94 INGB 0007 5810 12

Stichting Hersenschudding wil graag transparant zijn in de kosten die gemaakt worden. We ontvangen daar het liefst een gerichte donatie voor. Het idee hierachter is dat donaties specifieke kosten dekken. Natuurlijk kan ook een deel van de onkosten als donatie overgemaakt worden.

Hieronder staan enkele onkosten die wij maken:

  • Website hosting: 180 euro per jaar
  • SSL certificaat (beveiligde verbinding): 59 euro per jaar
  • Toegangs-, reis- en verblijfkosten voor afspraken, events en (internationale) congressen
  • Representatiekosten (shirts, visitekaartjes, stockfoto’s, flyers, banners etc.)